Kā aktivizēt vizuālo balss pastu iPhone

Viens no pirmajiem uzdevumiem, iestatot jauno iPhone, ir Visual Voice Mail aktivizēšana. IPhone funkcija Visual Voice Mail ļauj iestatīt noklusējuma sveicienu vai pielāgot apsveikumu, kuru zvanītāji dzird, kad viņu zvani tiek pārsūtīti uz balss pastu. Ja balss pasts jau ir iestatīts jūsu kontā, Visual Voice Mail iestatīšana tiek automātiski aktivizēta. Ja jūsu konts ir jauns, varat aktivizēt Visual Voice Mail no savas ierīces.

1

IPhone sākuma ekrānā pieskarieties ikonai Tālrunis.

2

Pieskarieties ikonai Balss pasts apakšējā uzdevumjoslā, lai atvērtu Balss pasta iestatīšanas ekrānu.

3

Pieskarieties pogai Iestatīt tūlīt. Parādās ekrāns Parole.

4

Ievadiet Visual Voice Mail paroli un pēc tam pieskarieties “Save”. Parādās ekrāns Paroles apstiprināšana.

5

Apstipriniet paroli, atkārtoti ierakstot to ievades lodziņā. Pieskarieties “Saglabāt”. Tiek atvērts sveiciena ekrāns.

6

Pieskarieties opcijai “Noklusējums”, lai izmantotu noklusējuma sveicienu, vai pieskarieties “Pielāgots”, lai ierakstītu pielāgotu apsveikumu zvanītājiem. Ja pieskaraties “Custom”, tiek parādīts ekrāns Recording.

7

Pieskarieties “Record”, lai ierakstītu personīgo apsveikumu. Pieskarieties pogai “Apturēt”, lai pārtrauktu ierakstīšanu. Pieskarieties “Play”, lai pārskatītu ierakstu, vai pieskarieties “Record”, lai atkārtoti ierakstītu apsveikumu. Kad esat pabeidzis ierakstīšanu, pieskarieties opcijai “Saglabāt”. Balss pasta ekrānā tiek parādīts sveiciena ieraksts, un jūsu apsveikums ir iespējots. Vizuālais balss pasts ir aktivizēts.