Partnerības peļņas sadales līgumi

Pirms iestāties partnerattiecībās, jums vajadzētu izveidot rakstiskus līgumus, kas aptver jūsu līgumus. Peļņas sadales līgums parasti izsaka attiecību, kuru izmantosit peļņas sadalei, kā arī to, kā sadalīsit zaudējumus. Rādītājus var noteikt pēc ieguldījumu apjoma, ko katrs partneris ieguldījis biznesā, vai arī jums var būt vienošanās, kas tikai sadala peļņu, atstājot jūs par zaudējumiem. Partnerība tomēr nepastāv, ja jūs nedalāt peļņu.

Peļņas un zaudējumu sadalījuma koeficienti

Jūs varat sadalīt peļņu un zaudējumus jebkurā vēlamajā veidā. Svarīgs jautājums ir tas, ka visi partneri vienojas par attiecībām un paraksta līgumu, kurā tā norādīts. Vienīgā svarīgā detaļa, kas jāpatur prātā, ir tā, ka, saskaitot kopā, visas porcijas ir vienādas par 100 procentiem.

Piemēram, ja jums ir trīs partneri, katrs nevarat paņemt pusi no peļņas. Vienmērīgi sadalot, katrs paņemtu 33,3 procentus. Varbūt jūs esat ieguldījis visvairāk un plānojat vadīt uzņēmumu; jūs varētu sadalīt peļņu, lai iegūtu 50 procentus, un katrs partneris ņem 25 procentus.

Biznesa vadīšanas noteikumi

Jūsu peļņas sadales līgumā būtu jāprecizē sviedru kapitāla maksājumi, ja jūs plānojat vadīt biznesu. Piemēram, jūs varat piekrist pamatalgai un aprēķināt peļņu pēc tās samaksas. Būtu jāizraksta citi peļņas sadales līguma noteikumi, un tie varētu ietvert sadaļu, kas liedz jebkuram atsevišķam partnerim izsniegt aizdevumus no peļņas vai veikt citus izdevumus bez visu partneru pilnīgas piekrišanas. Peļņas sadales līgumā jāiekļauj arī nosacījumi, kas izskaidro partnerības izbeigšanu.

Pareizi iesaistītās puses

Peļņas sadales līgumā visām iesaistītajām pusēm līguma augšpusē jābūt norādītai pēc nosaukuma un adreses. Līguma sākumā jums vajadzētu ierakstīt izveidojamā uzņēmuma nosaukumu, kā arī uzņēmuma mērķi. Iekļaujiet norādes par līguma noslēgšanas datumu, kā arī par paredzamo līguma ilgumu. Būtu jānorāda, kādos kontos peļņa tiks noguldīta un kad notiks šīs peļņas samaksa.

Partneru darbību ierobežojumi

Peļņas sadales līgums parasti ietver ierobežojumus attiecībā uz to, ko katrs partneris var darīt ar uzņēmuma resursiem. Tajā ir arī aprakstītas darbības, kas jums jāveic, ja kāds no partneriem nomirst. Piemēram, jūs varat līgumā ierakstīt, ka atlikušajiem partneriem ir pirmā iespēja izpirkt atlikušo uzņēmējdarbības daļu no mirušā partnera īpašuma. Līgumā varat noteikt īpašuma ierobežojumus, kas ierobežo īpašuma iesaistīšanos uzņēmējdarbībā.

Alternatīvi, jūs varat iekļaut ierobežojumus tam, kā atlikušais partneris likvidē uzņēmējdarbību un sadala peļņu. Līguma galvenais mērķis ir aptvert visus iespējamos scenārijus jūsu sākotnējā līgumā, lai izvairītos no strīdiem un jebkurā gadījumā turpinātu darboties nevainojami.