Komandas vadītāja 10 efektīvās īpašības

Efektīvam komandas vadītājam ir dažādas iezīmes un īpašības, kas mudina komandas locekļus sekot viņam. Komandas vadītājiem, protams, piemīt noteiktas īpašības, piemēram, līdzjūtība un godaprāts, vai viņi apgūst līdera iemaņas, veicot oficiālu apmācību un pieredzi. Efektīva komandas vadītāja īpašības iedvesmo komandas uzticību un cieņu un stimulē ražošanu darba vietā.

1. Skaidrs komunikators

Efektīvi komandas vadītāji skaidri sazinās. Kvalitatīvas verbālās un rakstiskās komunikācijas prasmes ļauj vadītājiem komandas biedriem izteikt cerības, ko darbinieki var saprast. Efektīvas komunikācijas prasmes ļauj arī komandas vadītājiem uzklausīt citu ieguldījumu.

2. Spēcīgas organizācijas prasmes

Efektīviem komandas vadītājiem piemīt ārkārtas organizatoriskās spējas. Organizatoriskās prasmes palīdz komandas vadītājiem plānot mērķus un stratēģijas, kas ļauj komandas locekļiem darboties optimāli. Organizēti komandu vadītāji ievieš sistēmas, kas uztur kārtību un vada komandas locekļus uzņēmuma mērķu un uzdevumu sasniegšanā.

3. Pārliecināts par komandu

Efektīvs komandas vadītājs ir pārliecināts par savām spējām, kā arī par savu komandas biedru spējām. Pārliecināts līderis ir pārliecināts par pieņemtajiem lēmumiem, kas ietekmē viņa komandu. Pašpārliecināts komandas vadītājs arī pārliecina komandas locekļus par viņa autoritāti organizācijā.

4. Cieņu pret citiem

Kvalitatīvs komandas vadītājs ir cieņā pret saviem komandas biedriem. Cieņpilns līderis dod darbiniekiem tiesības, mudinot viņus piedāvāt idejas par lēmumiem, kas viņus ietekmē. Tas ļauj komandas locekļiem zināt, ka vadītājs ciena viņu ieguldījumu un viedokli.

5. Godīgs un laipns

Kvalitatīvs komandas vadītājs pret komandas locekļiem izturas godīgi. Viņš atbilst atalgojumam un atzinībai, kā arī disciplinārai rīcībai. Godīgs līderis nodrošina, ka pret visiem darbiniekiem izturas vienādi.

6. Integritātes piemērs

Efektīvs komandas vadītājs ir godīgs un atklāts pret saviem komandas biedriem. Līderi, kuriem piemīt godaprāts, iegūst komandas locekļu uzticību, jo viņš dara to, ko pats saka, ka darīs, un pret citiem izturas tāpat kā pret viņu.

7. Ietekmīga galvenā apgabalā

Ietekmīgi līderi palīdz iedvesmot komandas locekļu apņemšanos sasniegt uzņēmuma mērķus un uzdevumus. Ietekmīgi līderi arī palīdz pārvaldīt izmaiņas darba vietā, iegūstot darbinieku uzticību, efektīvi pieņemot lēmumus un sazinoties.

8. Vēlēšanās deleģēt

Efektīvi komandas vadītāji zina, kā dalīties vadībā, izmantojot deleģēšanu. Atsevišķu uzdevumu deleģēšana uzticamiem komandas locekļiem ļauj vadītājam koncentrēties uz darbavietas funkciju un ražošanas uzlabošanu.

9. Spēcīgs veicinātājs

Efektīvi komandas vadītāji ir spēcīgi koordinatori. Kā koordinators komandas vadītāji palīdz darbiniekiem saprast viņu mērķus. Viņi arī palīdz organizēt rīcības plānu, lai komandas locekļi efektīvāk sasniegtu savus mērķus un uzdevumus.

10. Prasmīgs sarunu vedējs

Komandas vadītāji izmanto sarunu iemaņas, lai sasniegtu rezultātus un panāktu sapratni konflikta gadījumā darba vietā. Komandu vadītāji, kas efektīvi risina sarunas, racionalizē lēmumu pieņemšanas procesu, kā arī risina problēmas visu iesaistīto interesēs.